Strafferet

Kriminalitet og straf

Jeg bistår dagligt mennesker og virksomheder i straffesager. Min bistand rækker fra rådgivning af mennesker, som har modtaget en politianmeldelse, en sigtelse eller et anklageskrift for overtrædelse af straffeloven og til bistand under langvarige sager i retten. Der er stort set altid meget på spil. Det er helt afgørende at vi arbejder sammen i et tæt samarbejde. Det kan være sager om hvidvask, bedrageri, tyveri, vold, sager om manddrab, og det kan være sager om narkotika.

Forsvarsadvokat

Fælles for sagerne er, at der er brug for en forsvarsadvokat, som både kan stå fast sammen med den sigtede og udfordre statens standpunkt på den strategisk klogeste måde – og samtidig hjælpe den sigtede med de mange udfordringer som opstår gennem processen.

At udfordre statens standpunkt med styrke er en hjørnesten. Men det skal ske hånd i hånd med at vi følger vore klienter tæt igennem den dybt belastende proces det er at gå igennem en straffesag. Jeg kan godt sætte mig ind i, at det er en voldsom og stressende oplevelse, at stå overfor en anmeldelse, sigtelse og anklage. Ligegyldig hvad sagen drejer sig om. Processen er en straf i sig selv.

Jeg prøver efter bedste evne at være ærlig og tilgængelig i min rådgivning, grundig i min forberedelse, og jeg bruger al min erfaring til at være din seriøse stemme i retten – hvis sagen når så langt.

Jeg rådgiver og repræsenterer også klienter internationalt. I den sammenhæng bruger jeg aktivt min langvarige baggrund i internationalt retligt samarbejde. Det kan du læse mere om på forsiden.

Mange henviser unge mennesker til mig – både børn og unge – fordi jeg prioriterer at hjælpe børn og unge (og deres familier) i forhold til politiet, anklagemyndigheden, domstolene og ved ungdomskriminalitetsnævnet. Teenageårene er vigtige. De varer ikke længe og kontakt med politi og andre myndigheder kan ændre kursen for ens liv radikalt. Det vil jeg gerne gøre mit til ikke sker.

Erfaringer

Med mit mangeårige arbejde med strafferetten både i Danmark og i udlandet , dels som videnchef for Rigsadvokaten og siden retschef for IAP, den globale sammenslutning af anklagere og anklagemyndigheder, er jeg solidt placeret i behandlingen af straffesager.

Som advokat har jeg repræsenteret mennesker og virksomheder i en lang række både store og små sager.

Jeg er også rådgiver for EU kommissionen og for embeder under EU Parlamentet i spørgsmål om hvordan man sikrer rettighedsbaseret transnationalt samarbejde. Derudover er jeg udpeget ekspert for EuroMed Justice IV, som fokuserer arbejder med straffesager på tværs af landegrænser både i Europa, Mellemøsten og Nordafrika. Se mere herom på forsiden.

Publikationer (udvalgte)

”Forudsigelse af skyld og straffastsættelse” Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2023), nr. 1, s42-68

Ensuring the rights of EU citizens against politically motivated Red Notices til Europaparlamentets LIBE committee, (2022)

“Hiring and Learning strategies in Prosecution Services. A Comparative Study” i Oxford Handbook of Prosecutors and Prosecution(2021) , s. 207-226

Decisions to imprison 2008 (paperback 2018) fra Routledge Publishings serie Frontiers in Criminology

“Forarbejder og strafudmåling”Ugeskrift for Retsvæsen, s. 311-319 (2013)

“Comparative Courts and Sentencing” i Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, chief-edited by Prof. David Weisburd and Prof. Gerben Bruinsma, s. 442-451 (2013).

Styring af straffen gennem domsdatabaseri Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab (2012), Vol. 2, s. 145-179

Læs mere herom under forskning og publikationer

Se også mere om straffesager